corona tr

• İnsan,

• Hayvan/Bitki,

• Mikrobiyal örneklerinizin Yeni Nesil Dizileme Hizmetleri 

Yeni Nesil Dizileme Sistemleri

• Otomasyon Sistemleri

• Dizileme Cihazları

Yeni Nesil Dizileme Kitleri

• Kütüphane Hazırlama,

• Sekans Kitleri

Biyoenformatik Hizmetler

• GenoXome, GenoMESeq

•RNA, Metagenom, Epigenom

• Hayvan/Bitki/Mikrobiyal Tüm Genom Dizileme

Laboratuvar Kitleri ve Sarf Malzemeleri

Çözüm Ortaklarımız

Adres: Gazi Mah. Şenol Cad. No:91/1 Yenimahalle/Ankara/TÜRKİYE                                                 Tel: +90 0312 229 78 60                                                                      E-posta: info@genoksteknoloji.com.tr