Biyoenformatik Analiz Hizmetleri

Detaylarını görmek istediğiniz analizi seçiniz.

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • Referans Genoma Hizalama
 • SNP (Tek Nükleotit Farklılıkları) Analizi
 • SNP (Tek Nükleotit Farklılıkları) Doğrulama ve Karşılaştırma
 • InDel Analizi
 • InDel Anotasyonu
 • InDel İstatistikleri
 • CNV (Kopya Sayısı Farklılığı) Analizi
 • CNV (Kopya Sayısı Farklılığı) Anotasyonu
 • SV (Yapısal Varyant) Analizi
 • SV (Yapısal Varyant) Anotasyonu

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • Referans Genoma Hizalama
 • SNP (Tek Nükleotit Farklılıkları) Analizi
 • SNP (Tek Nükleotit Farklılıkları) Doğrulama ve Karşılaştırma
 • InDel Analizi
 • InDel Anotasyonu
 • InDel İstatistikleri
 • CNV (Kopya Sayısı Farklılığı) Analizi
 • CNV (Kopya Sayısı Farklılığı) Anotasyonu
 • SV (Yapısal Varyant) Analizi
 • SV (Yapısal Varyant) Anotasyonu

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • Referans Genoma Hizalama
 • SNP Analizi
 • Füzyon Gen Tespiti
 • Gen Ekspresyon Seviye Farklılıkları
 • DEG'in Hiyerarşik Kümeleme Analizi
 • DEG'in Yolak Analizi
 • DEG'in Traskripsiyon Faktörü Tahmini
 • Protein-Protein Etkileşim Analizi
 • Diferansiyel Gen Farklılıkları
 • Novel Transkript Tespiti

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • De Novo Assembly
 • Fonksiyonel Anotasyon
 • CDS Tahmini
 • TF Tahmini
 • SSR Tespiti
 • SNP Tespiti
 • Ekpresyon Seviye Farklılıkları
 • DEG Tespiti
 • DEG'in Gen Ontoloji Analizi
 • DEG'in Yolak Analizi

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • De Novo Assembly
 • Fonksiyonel Anotasyon
 • CDS Tahmini
 • TF Tahmini
 • SSR Tespiti
 • SNP Tespiti
 • Ekpresyon Seviye Farklılıkları
 • DEG Tespiti
 • DEG'in Gen Ontoloji Analizi
 • DEG'in Yolak Analizi

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri İşleme
 • Veri Filtreleme
 • GC İçeriğinin Analizi
 • Kodlanmayan RNA Tahmini (opsiyonel)
 • Gen Tahmini (opsiyonel)

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri İşleme
 • Veri Filtreleme
 • Barkod ve Adaptörlerin Kaldırılması
 • Tür İçeriği ve Miktarı
 • OTU Kümeleme
 • İşlev Tahmini
 • Alfa Çeşitliliği
 • Örnekler Arasında Türk Kompozisyonunun Belirlenmesi
 • Örnek Grupları Arasındaki Farklılıklarından Sorumlu Faktörler
 • Fonksiyon Tahmin/ Varyans analizi

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • Veri İşleme
 • Tüm Genomun Ortalama Metilasyon Düzeyinin Analizi
 • mCG, mCHG ve mCHH'nin Toplam Metil-Sitozinindeki oran
 • CG, CHG ve CHH için Metilasyon Seviyesi Dağılımı
 • ​​Metillenmiş Sitozin Yoğunluğu
 • Tüm Genom Düzeyinde Transkripsiyonel Üniteler Boyunca DNA Metilasyon Modelleri
 • DMR'lerin Tanımlanması ve İstatistikleri
 • DMR'lerle ilgili genlerin GO ve Yol analizi

 • Veri Kalite Kontrol
 • Veri Filtreleme
 • Veri İşleme
 • Bireysel RAD etiketi kümeleme/Popülasyon RAD
 • SNP Analizi
 • Filogeni Ağaç Analizi
 • Popülasyon Yapısı Analizi
 • Temel Bileşen Analizi (PCA)

Bizimle İletişime Geçmek İster Misiniz?